+48 618 354 584
Badania
Slider

Prowadzimy badania naukowe w ramach dwóch własnych projektów, które uzyskały dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania i innowacje”.

  • Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary idealnej” dla cieląt i „Siary suplement diety” dla ludzi – wystandaryzowanych preparatów z siary bydlęcej oraz ocena ich aktywności biologicznej.
  • Opracowanie na terenie miejscowości Sulechów innowacyjnej technologii wytwarzania suplementów diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro i wytwarzanie mleko zastępczego posiarowego preparatu dla cieląt z niestrawnością i biegunką – VITAL milk”.
  • Stosowanie preparatu ColostrumPR w początkowych stanach depresji, w oparciu o cytokinową teorię stresu . Badanie realizowane z Instytutem Psychiatrii Para Familia z Gorzowa Wlkp.

Badania własne, pozaprojektowe

  • Stosowanie preparatu Colostrum PET w stanach zapalnych i zmniejszonej odporności u psów i kotów. Badanie realizowane wspólnie z wybranymi gabinetami weterynaryjnymi.
  • Stymulacja procesów regeneracji i przebudowy tkanki skóry u ludzi w wyniku stosowania preparatów z grupy Colostrum pro Skin. Badanie realizowane wspólnie z wybranymi gabinetami kosmetycznymi.

Badania produktowe Colostrum PRP

  • Oznaczenie zawartości IgG, IGF1, LFR, LIZ, alfa LA.
  • Trawienie żołądkowo jelitowe siary.
  • Symulacja transportu jelitowego preparatu przez nabłonek w modelu CaCo 2.

Badania analityczne

  • Opracowanie metody analitycznej do ilościowego oznaczania PRP