+48 618 354 584
Aktualności
Slider

W okresie od  1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018 Agrapak Sp. z o. o. zrealizowała  projekt pn. „Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary idealnej” dla cieląt i „Siary suplement diety dla ludzi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania i innowacje”.

Aktualnie Agrapak Sp. z o. o. realizuje projekt nr RPLB.01.01.00-08-0017/18 pn. „Opracowanie, na terenie miejscowości Sulechów, innowacyjnej technologii wytwarzania suplementów diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro i wytwarzanie mleko zastępczego, posiarowego preparatu dla cieląt z niestrawnością i biegunką –VITALMILK” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania i innowacje”.

Dostawy i usługi zamawiane przez Agrapak sp. z o.o. w ramach realizacji projektu upubliczniane są w serwisie Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Istotne odnośniki informacyjne:
oficjalna strona Unii Europejskiej: https://europa.eu/european-union/index_pl
oficjalna strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: https://www.mr.gov.pl/
oficjalna strona Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego: http://rpo.lubuskie.pl/